Etiquette
Etiquette
Author: Grecia Reina
CHAPTER 1

"THIS is it."

Huminga nang malalim si Nikole at nakagat niya ang pang-ibabang labi. Malakas ang kabog ng dibdib niya matapos iparada ang sasakyan sa garahe. Kinuha niya ang may katamtamang laki na kulay pulang maleta at hinila iyon papasok sa isang mataas na gusali.

Patungo siya sa condo unit ng kasintahang si Alex. May sarili siyang susi dahil binigyan siya ng spare key ng kasintahan. Bihira lang kasi itong umuwi roon at madalas siya ang gumagamit kapag may dinadaluhan siyang exhibit sa Manila.

Mahigit isang taon na rin silang magkasintahan ng lalaki at ito ang unang seryoso niyang naging nobyo. Ang iba ay flings lang at hindi naman seryoso. Masyado kasing strikto ang kanyang ama at ngayon lang ito lumuwag sa kanya dahil nasa legal age na raw siya. She just turned twenty-five last month at hindi na siya pinakikialaman ng ama sa usaping puso.

Hindi naman siya pumalag sa ginawang pagdidisiplina ng ama dahil nag-iisang anak siya at maagang kinuha sa kanila ang kanyang ina. Guilty din naman kasi siya dahil madalas niyang bigyan ng sakit ng ulo ang daddy niya dahil sa pagiging spoiled brat. Sanay siyang laging nakukuha ang gusto kaya madalas ay lumilikha iyon ng gulo.

Napabuga ng hangin ang dalaga nang bumukas ang elevator sa ika-anim na palapag. Tahimik niyang hinila ang maleta. Laman kasi niyon ang ilang mahahalagang damit na gagamitin niya para sa kanyang binabalak.

Nito kasing nakaraang mga araw ay panay ang away nila ni Alex dahil ayaw niyang pumayag sa kagustuhan nitong may mangyari na sa kanila. He really wanted her to warm his bed. Seryoso naman daw ito sa kanilang relasyon at handa siyang pakasalan. Kaya bigla siyang nagdesisyon na pagbigyan na lang ito tutal naman ay nasa edad na naman siya at mukhang si Alex na ang lalaking nakatakda para sa kanya.

She wanted to surprise Alex as soon as he arrived from his business conference in Baguio. Tinawagan kasi niya ito kahapon bago siya nagdesisyon na pumunta rito sa unit kaya nakakasiguro siyang wala pa ito roon. Mamayang gabi pa ito makakabalik kaya siguradong magugulat ito sa mga gagawin niya.

I'm going to give you the night that you'll remember forever. She wickedly grinned. Pero halo-halo ang nararamdaman niya. Natatakot siya at na-eexcite sa mga maaaring mangyari. Marami siyang biniling sexy lingerie dahil gagamitin niya iyon sa kanyang surprise kay Alex. Kung alam lang nito kung anong klaseng paghahanda ang ginawa niya. She even watched tutorials on how to satisfy a man in bed.

Minsan tuloy gusto niyang pagsisihan kung bakit mas sinubsob niya ang sarili sa pag-aaral. Hindi naman siya inosente pagdating sa mga makamundong bagay pero hindi niya pa lang talaga nasusubukan. Panahon na siguro para matuto siyang suwayin ang mga values na nakasanayan niya. Hindi naman niya ipapahamak ang sarili.

Kinuha niya ang keycard sa kanyang purse. She swiped it into the keycard lock at mabilis naman iyong bumukas. Agad niyang binuksan ang ilaw at nagulat siya nang makitang magulo ang living room at nagkalat ang ilang bote ng alak. Awtomatikong napatingin siya sa nakasaradong pinto ng kuwarto at pinihit ang doorknob. Naka-lock.

Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Ibang klaseng kaba ang nararamdaman niya ngayon. At sana ay nagkakamali lang siya ng iniisip. But the thought in her mind and her instinct was never wrong.

Nanlaki ang mata ni Nikole at bahagya siyang napaatras nang tumambad sa kanya ang dalawang taong himbing na himbing na magkayakap sa kama at walang saplot.

Ang magaling niyang boyfriend may kasamang ibang babae! At mukhang masyadong nag-enjoy ang dalawa sa ginawa dahil hindi man lang natunugan ang kanyang presensya.

What the fuck? Naikuyom niya ang kamao. Ito pala ang business conference na sinasabi ni Alex—sleeping with this bitch! Mga manloloko!

Shit! Ilang sandaling hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya eskadalosa kaya hangga't maaari ay ayaw niyang makaagaw ng atensyon ng ibang tao. Lalo pa at pangalan niya ang nakataya.

Napatingin siya sa water heater na nakapatong sa ibabaw ng dining table sa labas ng kuwarto. Ang sarap buhusan ng kumukulong tubig ang dalawa. But she held herself.

That's physical injury, Nikole. Mariing umiling ang dalaga. Muli ay napatingin siya sa dalawang baso sa tabi ng heater. Ano kaya kung itapon niya sa pader sa likod ng headboard ng kama ang mga babasaging baso? Tiyak na magugulat ang dalawang traydor na ito. Ang sarap pakainin ng bubog!

Muli niyang kinalma ang sarili.

Not a good idea either. Baka pagtulungan siya ng dalawa kapag nagising na ang mga ito.

She composed herself. She really felt numb. Halos namamanhid ang buong katawan niya sa sobrang galit na nararamdaman. Her boyfriend cheated on her! Iyon ang pinakahuling bagay na hindi niya inaasahang gagawin ng lalaki. Alex adored her so much.

She thought of the worst thing she could inflict on these two cheaters. Gusto niyang tadtadrin ng bala ang katawan ng dalawa. But doing that would make her a murderer. Hindi niya hahayaang sirain ni Alex ang buhay niya dahil sa panloloko nito sa kanya.

She hardly shook her head. Alinman sa gagawin niya ay nagbabadya ng gulo at ayaw na niya ulit idawit ang pangalan ng ama sa isang iskandalo.

Kinuha na lang niya ang cellphone at tinawagan ang pinakamalapit niyang kaibigan—si Kaden. Isa itong abogado at puwede siya nitong bigyan ng magandang advise kung ano ang mabuting gawin. Kaden was her best friend at hinding-hindi siya nito ipapahamak.

"Yes, Niki?" kaswal na tanong ni Kaden mula sa kabilang linya.

"Alex cheated on me," kalmadong wika ng dalaga habang kuyom ang isang kamao. Sa malas ay talagang walang kamalay-malay ang dalawa na may ibang tao sa loob ng unit. Humihilik pa ang damuhong si Alex!

"What happened?" bakas ang pagtataka sa timbre ng boses ni Kaden.

"Nandito ako sa condo niya at naabutan kong may kayakap na babae sa kama—they were fucking naked. Sabihin mo at babarilin ko talaga ang mga 'to!" mahinang anas niya pero naroon ang diin.

"Relax. Lalaki lang 'yan, kapag ginawa mo 'yan iisipin ng mga tao na patay na patay ka sa Alex na 'yan. Gusto mo bang bigyan ng panibagong sakit ng ulo ang daddy mo?"

"Hindi ako papayag na basta na lang ganito." Nagtangis ang kanyang mga bagang. Muli niyang tiningan ang dalawang nahihimbing sa kama. Nakita pa niyang mas hinigpitan ni Alex ang pagkakayapos sa katawan ng babae.

Bigla niyang naramdaman ang pamamasa ng kanyang mata at paninikip ng dibdib. Kailangan niyang kontrolin ang sarili dahil tiyak na makakagawa na naman siya ng bagay na baka pagsisihan niya sa bandang huli.

"Take it easy, ganito ang gawin mo..." Inisa-isa ng binata ang gusto nitong ipagawa sa kanya at napaangat ang isa niyang kilay dahil sa mga sinabi nito.

"All right. Kaya ko 'yan, hindi ako sasabit at tingnan ko lang kung saan sila pulutin."

"Dumeretso ka dito sa opisina ko kapag nagawa mo na ang mga 'yan. Bye." She heard him giggled before the line went dead.

TAHIMIK na naglakad ang dalaga patungo sa closet ni Alex. Iilang piraso lang ng damit ang naroon at may nakasabit na dalawang towel. Kinuha niya ang lahat ng mga damit sa closet at isinilid sa kanyang maleta. Pinulot niya ang mga nagkalat na damit ng babae sa sahig habang suot ang kitchen gloves. Dinala niya ang underwear nito sa kusina at pinaggugupit niya sa maliliit na piraso gamit ang kitchen scissors. Maging ang bra nitong mamahalin ay hindi rin niya pinatawad.

Sunod niyang pinakialaman ang mga cellphone ng mga ito at binabad sa mainit na tubig. Maging ang linya ng internet connection sa unit ay sinira niya at ginupit niya ang mga cable wires. Kahit ang linya ng telepono na nakakabit sa gilid ng pinto at ginupit din niya. At lahat ng damit na puwedeng maisuot ng dalawa ay pinagkasya niya sa kanyang dalang maleta. Dadalhin niya ito sa labas para walang maisuot ang dalawa.

Tingnan ko lang kung saan kayo pulutin pagkagising n'yo. Gamitin n'yo ang kurtina para maging saplot! Fuck each other to hell!

Nangangalaiti talaga siya habang kinukunan ng picture ang pagkakahimbing ng dalawa. Gagawin niyang ibidensya iyon kung sakaling magkagipitan dahil sa mga ginawa niya ngayon.

Nang masiguro na niyang nagawa niya ng walang kahirap-hirap ang mga dapat gawin. Taas noo niyang isinuot ang dark sunglasses at lumabas ng condo unit habang dala-dala ang maleta.

Kahit masamang-masama ang loob niya ay nakuha niyang ngumiti. Kahit paano ay nakaganti siya sa panloloko ng lalaking iyon. She was the goddess Nikole Castellaneta. Men craved for her attention. Maraming lalaki ang magpapakamatay para sa isang ngiti niya lang!

Die in hell cheaters! Isang sulyap ang iniwan niya sa mataas na gusali ng condo unit ni Alex. Simula sa araw na ito, wala nang lalaki ang maaaring manakit sa kanya. Sisiguruhin niyang siya naman ang maglalaro at magpapaikot sa kanila. Lintik lang ang walang ganti.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status