Shamelessly Yours

Shamelessly Yours

By:  Archeraye  Updated just now
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
17Chapters
200views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Melody Rackelle Magallanes, a professor, an independent woman, an obedient daughter, and an understanding friend. But the people around her always have a say on her life—especially on her love life because ladies at her age were either married or engaged. She was already thirty-two, but she didn't have a boyfriend. Not because she was not girlfriend material, but because she was too focused on her career growth, and she didn't notice that most of her friends, cousins, and colleagues were married or engaged already. At her best friend's wedding, everyone was pushing her to date her partner in the ceremony, hoping that she would have a boyfriend after the date. But as usual, the date was a failure. One of her best friends suggested signing in on a dating platform to meet new friends. But still, it was a failure. One day, she woke up one morning and thought of having a baby on her own. To her, it doesn't matter if she doesn't have a husband as long as she has a baby. Would it be possible the fact that she doesn't have a boyfriend? What would be the plans of her best friends?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
17 chapters
Chapter 1: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
“Ano, may asawa ka na ba?”“Ilan na ang anak mo?”“Kailan ka mag-aasawa?”“Huh?! Lampas ka na sa kalendaryo pero wala ka pa ring jowa?”“Kaya ka siguro NBSB kasi choosy ka pagdating sa mga lalaki, ‘no! Hay naku!”“Bakit ayaw mong magkaboyfriend? Babae ba gusto mo?”“Naku! Tatanda ka talagang dalaga niyan, hija! Kapag may dumating, sunggaban mo na para mabigyan mo na ng apo ang mga magulang mo!”Sumasakit na ang ulo ko dahil sa kabi-kabilang tanong at sinasabi ng mga pinsan at Tita ko sa akin. Ni hindi ko na nga alam kung ano ang uunahin dahil halos sabay sabay pa sila sa pagtatanong at lahat ng iyon isa lang ang bagsak.Bakit wala pa ‘kong asawa sa edad kong trenta’y dos?At ang sagot ko.“I’m still not ready po.” then I will give them a small smile.Mapa-family reunion, Christmas parties,
Read more
Chapter 2: THE MAN ON CALLIE'S WEDDING
After a week of staying in Korea, umuwi na rin ako sa Manila. The plane has landed pero nanatili muna akong nakaupo. Ayaw kong makipagsiksikan. Kinuha ko sa bag ang cellphone ko dahil tumutunog ito, and there. . . Levy was calling me. Siguro’y nasa labas na sila kasi ang sabi nila kahapon ay susunduin nila ako ngayon.“Ano? Nakaupo ka pa rin d’yan?” bungad niya sa akin.I rolled my eyes and chuckled. “Alam mo namang ayaw kong makipagsiksikan, eh.”“Tama ‘yan, friend. Huwag kang makipagsiksikan sa mga taong ayaw naman sa ‘yo.”Kumunot ang noo ko at napangiwi. Napansin kong kaunti na lang sila kaya tumayo na ‘ko at kinuha ang handbag na nasa overhead locker. Nahirapan pa ‘kong kunin ‘yon kaya inipit ko sa tenga ang cellphone tsaka iyon binuksan.“Ako na, Miss.” a baritone voice spoke.“Oh, thanks.” I stepped back and let him get my travel bag.
Read more
Chapter 3: FIRST DATE GONE WRONG
”By the power vested in me, I now declare you, husband and wife. You may now kiss the bride,” the priest announced.I can’t help not to shed a tear because one of my best friends is now married. Tungsten unveil her and the most beautiful bride smile. I can see that Callie is really happy to tie a knot with Tungsten. He held her face and slowly kissed her on the lips. Nagpalakpakan kaming lahat. Megan and Levy cheered for our best friend. Umiling lang ako at dumako ang mga mata sa lalaking naging ka-partner ko kanina. He waved a bit and smirked. Tumango lang ako atsaka tinuon ang pansin sa kaibigan.Marahan naman akong siniko ni Levy na nasa kanan ko. “Mukhang may magde-date na pagkatapos nito, ah.”Hindi ako umimik. I don’t want to jump on a situation that I am not certain. Noong naglalakad kami sa aisle ay kinausap niya lang ako sandali kung magkaka-ano-ano kami ni Callie since ngayon niya lang daw ako nakita. So I answered h
Read more
Chapter 4: THE ONE WHO PLANNED
“Calixta Gomez-Vargas!” Sigaw ko habang nagmamadaling pumasok sa loob ng aking sasakyan.“What the hell, Melly? Why are—““That Neon fucking Vladimir has a girlfriend?!”“What? Girlfriend? Tungsten, may girlfriend si Neon?” tanong niya sa asawa sa kabilang linya.I cursed and struck the steering wheel. I uttered some curses again and heaved a deep breath. I rested my head at the back of my seat and closed my eyes. I remember his girlfriend’s angry face. Tangina? Bakit hindi ko man lang tinanong kung may girlfriend ba ‘yong taong ‘yon? That was the first time I got humiliated big time! Marami ang nakakita roon at baka sabihin nilang kabit ako noong lalaking ‘yon where in fact I don’t even know that he has a girlfriend!“I don’t know, babe. He told me weeks ago that he and Shyna Aguilar broke up already,” dinig kong sabi ni Tungsten.Callie ut
Read more
Chapter 5: THE MAN SHE DOESN'T WANT TO REMEMBER
"Girl, ayos lang naman kung ayaw mo, eh. Sinubukan ko lang baka may pumasa sa taste mo," si Levy na sumunod sa akin dito sa kusina.Nakanguso kong binuksan ang dala nilang pizza. Si Megan naman ay hindi kombinsido sa plano ni Levy dahil panay daldal ito. I am still afraid to date but I just thought that it's just an online talk. I can always say no to them. Tumayo ako at kumuha ng baso. I opened my fridge and get my favorite apple juice. I closed my fridge and sat on the chair. Sinalin ko sa aking baso ang juice at ininom ito. Sakto namang pumasok si Megan sa kusina."Want some?" aya ko.Umiling naman siya at tumabi kay Levy na ngayon ay hawak pa rin ang kanyang cellphone."Levy, huwag na lang. Uninstall mo na 'yan.
Read more
Chapter 6: REMEMBERING WHAT HAPPENED
Para akong binagsakan ng mundo dahil sa pagkikita namin ulit. He's still smirking and extending his hand for a handshake, as if we're friends who didn't see each other for so long! We are not one! Iyong nangyari sa Switzerland three weeks ago ay isa lamang pagkakamali.Naging hilaw ang aking ngiti at nag-aalangan kung tatanggapin ko ba ang kamay niya. I could feel Callie's eyes on me as well as my other friends and his friends. I gulped the lumped in my throat. I am fucking nervous most especially that Levy's eyes laid on me. Even though she's weird, she's smart as well. Probably by now, there's a theory playing in her head. Even Callie, her eyes were squinted and I am pretty sure that she has a hunch right now.I cleared my throat. "H-hi! Uh, have we met before?"I trie
Read more
Chapter 7: THE FRUIT OF HER INCONTINENCE
I had a hard time sleeping last night because I kept on thinking about what happened three weeks ago. Ngayon lang sumagi sa isip ko ang nangyari. Ngayon ko lang din naisip na hindi pala kami gumamit ng proteksyon. I want to punched and slapped myself right now because I was too reckless. Umagang umaga ay pakiramdam ko pagod na pagod ako dahil sa aking mga iniisip. Hinilot ko ang aking sintido at huminga ng malalim. My eyes dropped on my stomach and caressed it gently.Napalunok ako at umiling. "No, no, no, it can't be!" I whispered and closed my eyes.Nang muli kong minulat ang aking mga mata ay hindi ko napigilan na hindi maiyak! Paano kung . . . paano kung may sakit pala ang lalaking iyon?! Ano nang mangyayari sa akin?! I cannot bear a child because of my recklessness. Pinahid ko ang luhang tumulo galing sa aking mga mata a
Read more
Chapter 8: WHAT CALLIE EXCEPT THE OTHERS KNOW
"Sigurado ka ba talagang ayos ka lang dito nang mag-isa?" tanong sa akin ni Callie pagkaparada niya ng kotse sa parking area nitong condo ko.I heaved a deep breath and looked at her. Bahagya akong tumango sa kanya at binigyan siya ng tipid na ngiti. Her eyes were a bit puffy because she cried when she read the result. Habang ako ay parang nakalutang at hindi alam ang gagawin dahil sa nalaman. After I spent a hot and steamy night with a stranger, inside my womb, is the fruit of my incontinence. But I would never consider this baby as a mistake. It was my fault. I was drown by my own desires and the worldy things."Melly . . ."I bit my lower lip and sighed. "I will be okay, Cal. Thank you for being here with me today."

Read more

Chapter 9: WHEN SHE ACCIDENTALLY SAID IT
"Do you want coffee?" Tanong ko sa kanya pagkapasok ko sa kusina. Kabadong kabado ako dahil ito ang unang beses na may inimbita akong lalaki rito sa loob ng condo unit ko. Napanganga ako nang mapansin na wala pala akong kape rito dahil hindi pa 'ko nakakapag-grocery. Today is a Sunday, and instead of buying goods yesterday I end up at the hospital.Napatampal ako sa noo ko. What the hell. Inaya ko pa siyang magkape, eh, wala naman pala akong kape rito.Nahihiya ko siyang nilingon na ngayon ay tumitingin sa interior design ng aking kusina. I made a few renovations last year. Megan is an interior designer and I told her that I want to keep my kitchen as minimal as possible.Tumango siya atsaka tiningnan ako. "Your kitchen is beautiful."

Read more

Chapter 10: THE WOMAN AND THE JERK
"Was that the reason why you were so weird when Xenon was around?" tanong niya sa akin.Napapikit ako at sinapo ang aking noo. Oh my god! I slipped! Wala pa sana akong balak na sabihin sa kanya pero dahil nadulas ako ay nalaman na niya kung sino ang ama ng anak ko. I don't have a choice but to tell her what happened few weeks ago. Hinilot ko ang ulo atsaka tumango sa kanya."Y-yes. Isa pa, nahihiya rin ako kasi hindi ko kinain 'yong pagkain na binigay niya sa akin.""Kaya ba bumawi ka sa kanya ngayon?" aniya habang nililigpit ang mga plastic bag.Napatingin ako sa kanya. "W-what?"Nilingon niya naman ako at binigyan ng kaunting ngiti. "I noticed that you were w
Read more
DMCA.com Protection Status