His Dark Love

His Dark Love

By:  Chowsow  Ongoing
Language: English
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
7Chapters
1.1Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

WARNING: Some scenes may not suitable for some readers so be open minded when reading this story. This story contains graphic depictions of violence, sexuality, strong language, and/or other mature themes. READ AT YOUR OWN RISK. [No portrayer intended] No soft copies allowed

View More
His Dark Love Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Welcome to Goodnovel world of fiction. If you like this novel, or you are an idealist hoping to explore a perfect world, and also want to become an original novel author online to increase income, you can join our family to read or create various types of books, such as romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel and so on. If you are a reader, high quality novels can be selected here. If you are an author, you can obtain more inspiration from others to create more brilliant works, what's more, your works on our platform will catch more attention and win more adimiration from readers.

Comments
No Comments
7 Chapters
PROLOGUE
PROLOGUE    Tahimik na nakaupo sa isang sulok ng bar counter ang dalaga habang sumisim-sim sa hawak nitong inumin.     Marami ang nakatingin sa direksyon ng dalaga dahil sa kagandahang taglay nito. Nakalugay ang mahabang auburn wavy brown hair nito na bumagay sa porselanang balat nito. Natural na mapupulang labi at maliit na matangos na ilong na bumagay sa heart shape na mukha ng dalaga. Her brown hazel eyes looks so beautiful yet emotionless.    Lantad na lantad ang mapuputing hita nito sa suot na pulang above the knee red silk backless dress. Nakapatong ang isang hita nito sa kanang hita dahilan kung bakit maraming naglaway sa makinis at mapuputing hita nito. Kahit nakaupo ang dalaga ay mahahalata pa rin ang gandang taglay ng katawan nito.    
Read more
CHAPTER 1
CHAPTER ONE    "Queen, southwest 237 degrees, they're ten." I heard A say, as I walked towards the elevator.    Lihim akong napangisi.    Without hesitation I immediately pointed my gun in the direction in which A had told me and immediately pulled the trigger and five times without flickering, I fired 'it straight at its heads so five of them fell in the ground lifelessly.'    I smirked.    Five down. Five to go.    One of them was about to shoot me when I immediately fired his hand holding the gun so he released the gun.     Sumugod ang iba pang natira sa akin na
Read more
CHAPTER 2
CHAPTER TWO    Taas noong naglakad ako papasok sa pagdarausan ng auction. Lahat napatingin sa pagpasok ko dahil kanina pa nagsimula ang auction kaya agaw pansin talaga ang pag pasok ko.    Hindi ko 'to pinansin at tahimik na tumungo ako sa isang bakanteng upuan at umupo dun.    Pasimple kong nilibot ang aking mga paningin sa loob ng malaking hall. May nakita akong ibang nakatakip ang mga kalahating mga mukha at may iba ring wala. Sa sentro ng Malaking hall na'to may isang malaki at eleganteng chandelier at sa magkabilang gilid naman nito ay may dalawang maliit na chandelier. It looks elegant and classy. I'm sure it cost millions.    Dumako ang tingin ko sa banda kung saan nakaupo ang mga importante at matataas na tao. Patay na ang lahat ng ilaw sa
Read more
CHAPTER 3
CHAPTER THREE       Ilang araw na ng dinakip at ikinulong ako ni Ephraim sa kwartong 'to at ilang araw na rin na puro puting bubong lang ang tinititigan ko buong araw.    I feel sticky.... I haven't even showered. Wala akong pampalit. Tinanggal na rin nila ang tali sa kamay ko pero gayunpaman alam kong hindi parin ako makakatakas rito ng madali. Lalo na't nasa Isla kami at wala akong kakampi rito.    I should think wisely before taking any stupid and reckless move.    Hindi ko alam kung anong plano nila  sa 'kin at ba't nila ako kinulong rito at hindi pa pinapatay.    Napangisi ako nang may naisip akong dahilan. 
Read more
CHAPTER 4
CHAPTER FOUR       Walang ganang nakatitig lang ako sa pagkain na nasa harap ko.    Pagkagising ko kanina ay nasa hindi pamilyar na kwarto na ako nakahiga. Nasa malaki at malawak na kwarto na ako. Iba na rin ang suot kong damit. I'm wearing a big shirt and black boxer shorts sa pang ibaba ko. Na gamot na rin ang sugat sa may tiyan ko at naka bandage na 'to, pati narin sa braso ko.    Amoy ko mula rito ang pamilyar na pabango ni Ephraim sa suot kong damit. Pati narin sa loob ng kwarto. Hinuna ko'y kay Ephraim ang kwartong 'to.     Nakaupo ako ngayon sa malaking kama ni Ephraim. Sa harap ko naman ay ang pagkain hinatid kanina para sa 'kin.    I li
Read more
CHAPTER 5
CHAPTER FIVE    Galing sa pagtitig sa kawalan ay napatingin ako sa pintuang bumukas. Binalik na ulit ako sa dating kwartong kinulongan nila sa 'kin. After what had happened between the two of us, Ephraim. He didn't bother visiting nor check if I'm still alive. I expected it though, we're still enemies. And what happened between the two of us is just nothing and it's part of my mission anyways. We both enjoyed it. Pumasok mula rito si Baste na nakangiti na may winawagayway na dalawang supot ng lollipop. I just silently watched him as he excitedly walk towards where I was. Naka upo at naka sandal ang likod ko sa head board ng kama. I raised my brows nang nilahad nito ang isang supot ng lollipop. My brow's furrowed. I didn't accept it, tinitigan ko lang 'to. Napakamot naman 'to sa b
Read more
CHAPTER 6
CHAPTER SIX    Sometimes you need to be alone, in order to find out who you really are and what you really want. Looking back in the past sometimes makes me realize what makes me the way I'm now They say that Happiness is the secret to all beauty. That there's no beauty without happiness. But for me? I don't believe it. It's just a fucking saying and what other people say and believe. It's making me cringe. Call me whatever you wanted to say but it's me. I didn't grow up believing nonsense sayings and beliefs like that. I was born being me. 'Should I say someone else' Merciless. Lifeless. Feeling numb. And lastly to Kill. I wondered how does it feel to be happy? To feel that happiness they called. I secretly laughed bitterly in my mind. Not gonna happened. It seems that when we t
Read more
DMCA.com Protection Status