The Iris’ Cursed Child

The Iris’ Cursed Child

By:  Sempiternal Artist  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
3Chapters
123views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Amy carries the Iris curse in her blood. And when her family asks her to provide a child to carry on the family curse, she already feels the pressure of finding a man to be her child's father. Amy's ex-husband Joon Yi offers to find her the perfect man, but after a string of mishaps, they end up agreeing to have a child after their divorce. Amy and Joon Yi believe that having a child means death, and they will fight for the child's right to live despite knowing how cruel their world is.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
3 chapters
Chapter 1
“Puwede ba tayong mag-usap kahit saglit lang? I mean . . .”Itinuro ng lalaki ang loob ng bahay niya. “Come in.”Wala sa bokabularyo ni Amy na alukin si Joon Yi ng mga ganoong klaseng usapan. Pero matagal-tagal na rin ang pinagsamahan nila. Three years ago nang ikasal sila nang biglaan, after a year, nag-divorce din sila. Nawala man ang pagiging mag-asawa, nanatili naman silang magkaibigan. At hindi rin nila iyon inasahan.Isa si Joon Yi sa mga tao sa Golden Hive na nakatira sa napakaraming bahay at bihirang magtagal sa iisang lugar lang. Isa sa pinaka-busy, isa sa pinagkakatiwalan ni Armand Romanov sa mga trabaho dahil tapat sa Hive. Kung ituring nga ito ng Big Boss ay higit pa sa sariling anak nitong problema pa rin nila hanggang sa mga oras na iyon.Isang taon na rin matapos manganak ng napangasawa ni Yeshua Romanov, at naging hudyat iyon para magbalik ang prodigal son sa kastilyo nila. Bagay na hindi na naalmahan pa ni Amy kahi
Read more
Chapter 2
Matagal nang hindi kumakain ng almusal si Amy, pero magbuhat nang tumira siya sa Romanov’s Castle, kinailangan na niyang sumabay sa agahan kasama ang dalawa sa pinakakinaiinisan niyang mga lalaki sa mundo.Malawak ang dining hall sa kastilyo. Pantatlumpung tao ang mahabang mesa at kasalukuyang inookupa iyon ng apat na tao. Lalo tuloy nawawalan ng gana si Amy dahil ang naroon ay ang ex-husband niya, ang ex-fiancé niya, at ang taong dahilan kung bakit siya napunta sa lugar kung nasaan siya nag-aalmusal.“Ayaw mo ng food?” tanong ni Yeshua Romanov sa kanya, na inirapan lang niya dahil hindi lang pagkain ang ayaw niya kundi lahat ng nasa paligid niya. Ilang linggo na silang magkasama sa Golden Hive, at wala namang sumisisi sa kanya kung lagi niya itong napag-iinitan matapos siya nitong paasahin sa sana ay kasal nila.“Amanda, bihira lang kitang makasabay sa agahan. Mukhang hindi mo pa mauubos ang pagkain mo,” maagang sermon sa ka
Read more
Chapter 3
Dalawang panunumpa pa lang ang nasasaksihan ni Amy mula nang mailuklok siya bilang isang Resident Head. Mabilis lang ang panunumpa, magbabanggit lang nang ilang salita ng katapatan sa Hive’s Tenet at pag-uusapan na ang tungkol sa magiging trabaho. Naalala niya noong nanumpa siya. Mabigat pa ang loob niya ngunit sinabi na lang ni Joon Yi na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman siya mag-iisa sa trabaho.Kompleto na sa wakas ang dalawampung Resident Heads sa mahabang mesa sa Oval Meeting Room. Nakahanda sa mga likuran nila ang mga headmaster ng bawat Resident Head at ang Royal Headmaster na magpapasinaya ng panunumpa ni Xang Yao Feng bilang bagong halal na Resident Head.Wala namang pakialam si Amy kung gaano na sila karami sa mesang iyon dahil karamihan ng naroon ay bahagi ng pamilya. Naroon ang mag-amang Romanov. Naroon ang sana ay mapapangasawa niya maliban pa kay Yeshua Romanov, si Archail at ang ama nitong Radley. Naroon din ang mag-amang Lee, pamilya ng da
Read more
DMCA.com Protection Status