HOLD ME, EX-CONVICT

HOLD ME, EX-CONVICT

By:  Ms_SnowWhitee  Ongoing
Language: English
goodnovel16goodnovel
8.5
4 ratings
235Chapters
17.4Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Maraming lalaki ang naghahangad sa isang Yesha Calixtro dahil sa angkin niyang ganda. Ngunit paano nga ba siya magmamahal sa mga lalaking katulad lang din niya? Isang babaeng walang pera, at ang lahat ay kailangang idaan sa dasal. Kaya naman ipinangako niya sa sarili na kung pipili siya ng lalaking makakasama habang buhay kahit hindi niya mahal ay iyong may pera at kaya siyang iahon sa hirap. Paano nga ba kung makilala niya si Shawn Rios na isang taong mapera, kayang ibigay ang lahat. Ngunit sa kabila niyon ay ang isang madilim nitong sekreto. Ano ang gagawin ni Yesha kung malalaman niyang isa itong Ex-Convict?

View More
HOLD ME, EX-CONVICT Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Welcome to GoodNovel world of fiction. If you like this novel, or you are an idealist hoping to explore a perfect world, and also want to become an original novel author online to increase income, you can join our family to read or create various types of books, such as romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel and so on. If you are a reader, high quality novels can be selected here. If you are an author, you can obtain more inspiration from others to create more brilliant works, what's more, your works on our platform will catch more attention and win more admiration from readers.

Comments
user avatar
Kaossy Ezeh
It's not written in English
2024-02-09 04:12:24
1
user avatar
Laila Naseem
awesome thanks for letting me know that this masterpiece would bring clapz in movie form 2
2023-12-19 08:05:05
0
user avatar
Ychin Remaxia
nice one so beautiful story
2022-03-22 20:32:31
1
default avatar
Lidia
It’s not in English… don’t bother!
2023-10-18 06:43:44
2
235 Chapters
PROLOGUE
  NAIINIS na tinarayan ni Yesha ang mga lalaking kanina pa sumisipol sa kanya. Alam niya na malakas ang karisma niya at hindi naman niya maitatanggi na siya ang itinanghal na pinakamaganda sa kanilang baranggay. Marami ang sumusubok na manligaw sa kanya pero maski isa ay walang pumasa. May mga may hitsura rin naman pero wala roon ang pasok sa standard niya. Dahil na rin sa hirap ng buhay ay isa sa mga pangarap niyang maging asawa ay ang isang mayaman at kaya siyang alisin sa lugar na kanyang kinalakihan.   "Pumayag ka na, oh. Mag-date na tayo," pangungulit ni Cardo na isa rin sa mga hamak niyang manliligaw. May hitsura naman ito pero hindi niya gugustuhing pagbigyan dahil nga katulad niya ay mahirap lang din ito. Ano na lang ba ang mangyayari sa kanila kung sakaling maging isa? Baka ang buhay prinsesa niyang pangarap ay maging isang katulong na lamang at tama lang silang magdildil ng asin para lang may makain. "Pwede ba, tigil-tigilan mo ako? Ilang bes
Read more
CHAPTER 1
   NGAYON ang simula ni Yesha bilang isang katulong kina Shawn Rios. Kagabi pa lamang ay iginayak na niya ang mga gamit na dadalhin niya. Ipinaliwanag din naman niya sa nanay niya kung ano ba talaga ang nangyari, at bukod doon ay naisipan nila ng nanay niya na bumili na lang ng bahay gamit ang pera at ang natira ay sisimulan nilang gamitin para sa isang maliit na negosyo. Naisipan din ni Yesha na mag-aral muli pero mag-iipon muna siya at ang gagamitin niyang pera ay yung sa kikitain niya sa pangangatulong. Napatayo siya kaagad nang marinig ang pagtawag ng ina niya na nariyan na raw si Shawn. Hila-hila ang maleta na bumaba siya.  "Ma'am let's go." sabi nung driver. Niyakap ni Yesha ang ina bago nagpaalam na aalis na siya. Pagkasakay niya sa isang limousine ay hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Nakalabas ang mga ito na para bang isang artista ang dumating. "G-good morning," bati niya kay Shawn ngunit inismiran lamang siya nito.  "sung
Read more
CHAPTER 2
MAAGANG gumising si Yesha dahil may trabaho siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na ngayon heto na, hindi na niya kailangan pang gumising ng maaga para maligo at magpagala-gala sa mga daan. Hindi na niya kailangang tingnan ang bawat sulok kung may pwedeng mapag-apply-an. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakala na magkakaroon siya ng limang milyon dahil lng sa muntik na siyang mabangga. Kung nalaman lang sana niya ng gano'n kaaga hindi na sana siya nagpakahirap pa at matagal na siyang dumipa sa highway para lang magpasagasa.Sinipat niya ang kanyang mukha sa may salamin. Alam niyang maganda na siya kahit hindi mag-ayos pero ayaw naman niyang magmukhang katulong talaga sa bahay ng amo niya. Pangarap niyang maging isang prinsesa at ngayong may palasyo na siya, prinsipe na lang na papakasalan siya ang kulang.Mabilis siyang naligo at sinuot ang t-shirt niya. Pinartneran niya ito ng maong na short at saka sinuklay ang mahaba niyang buhok. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya
Read more
CHAPTER 3
NAPANGITI si Yesha nang pagmasdan ang sarili sa salamin dahil maski siya ay hindi nakilala ang sarili. First time niyang mag-ayos at talagang naglagay pa siya ng make-up. Light lang iyon pero nag-uumapaw na kaagad ang kagandahan niya na maski siya ay humahanga na rin sa sarili.  Ilang minuto pa siya nanatili sa loob ng kanyang silid bago niya napagpasyahang lumabas nang may ngiti sa kanyang labi.  "Hi, tara na po, boss!" kaagad na nag-angat ng tingin sa kanya si Shawn dahilan para mamula siya. Bahagyang umawang ang labi ng lalaki ngunit kaagad din naman iyon nawalan ng emosyon kasabay ng pagtikhim. "let's go." bumaba ang tingin nito sa suot niya.  "Bakit ganyan ang suot mo?"  May pagmamalaki siyang ngumiti rito. "Syempre, ibabalandra ko lang naman ang kagandahan ko sa opisina mo. Malay natin 'di ba? May magkagusto sa 'kin," aniya sabay ngiti. "Sa opisina ko tayo pupunta, hindi sa bar. Go upstairs and change your fvcking clothes. We
Read more
CHAPTER 4
NATATAWANG pinagmasdan ni Yesha ang mukha ng sekretarya ni Shawn. Bakas kasi sa hitsura nito ang labis na pagkadisgusto sa nakikita. Well, maski naman siya ay nahihiya sa pinaggagagawa niya pero gusto pa niyang makita kung paano sumabog ang babaeng ito sa inis. Gusto niyang makita ang sinasabi ni Shawn na 'warfreak' ito. Ang tanong, warfreak nga ba? O hanggang tingin lang siya?"Ano pang ginagawa mo rito?" taas-kilay niyang tanong sa secretary. Padabog na lumabas ito dahilan para tubuan na siya ng hiya dahil ngayon, silang dalawa na lang ni Shawn.Tumikhim siya bago mabilis na tumayo. Dahil sa pamumula ng kanyang pisngi, walang lingon-lingon na bumalik siya sa pwesto kanina bitbit ang ice cream. "Yesh---""Ininis ko lang ang secretary mo." depensa niya. Ayaw niyang bigyan iyon ng kahulugan ni Shawn. She just want to make Shawn's secretary jealous and uncomfortable. At mukhang bonus pa ang inis nito dahil sa ginawa niya.Mainis ka pa lalo, malandi!
Read more
CHAPTER 5
PAGKAUWI nila sa bahay ni Shawn, kaagad na inilahad ni Yesha ang kamay niya sa harap ng lalaki. Time to pay, Mister. Sayang ang limang libo na ibibigay ng lalaki sa kanya kanina. Pero mas malaki ang offer ni Shawn.Shawn slowly rolled his eyes to her and gave her 20 thousand pesos. "Thank you!" she happily said."Welcome. Next time, huwag kang tumingin sa iba." umawang ang labi niya sa sinabi nito. Hindi na siya nagkaroon pa ng panahon para magtanong dahil kaagad siyang tinalikuran ng lalaki. Minsan naguguluhan na rin siya sa ugali nito. May time na masungit, tapos biglag bumabait tapos ngayon nagsusungit na ulit."Hmp!" inismiran niya ito.Hindi na niya pinansin ang pagtalikod sa kanya ng lalaki dahil malawak ang ngiting ipinapaypay niya sa kanyang mukha ang pera. Well, easy money. Mayaman ang amo niya. Good news 'yon. Hindi rin ito kuripot dahil para nga lang itong nagtatae ng pera.Sana pala maraming magpa-picture sa kanya para marami rin ang ma
Read more
CHAPTER 6
ABALA si Yesha sa pagtitklop nang marinig niya na may kausap si Shawn. After siyang singhalan nito kanina ay hindi na niya pinansin pa ang lalaki. Naiinis siya rito at wala siyang balak na kausapin ito. Pinangarap niya na magkaroon ng trabaho pero hindi ng amo na nanininghal. Bigla tuloy kumulo ang dugo niya sa lalaki.Ang pangit ng ugali mo! Hmp!Padabog na inilagay niya ang damit nito sa closet at saka padaskol 'yong sinara. Wala siyang pakielam kung masira niya ang closet ni Shawn sa inis. Hindi niya kailangan ng amo na walang modo, akala pa naman niya ay mabait ito at kalmado. Hindi man lang marunong kumausap nang kalmado."Nakakabwiset talaga!" kanina pa siya inis na inis at hanggang ngayon naiirita pa rin siya. Ilang araw pa lamang sila pero ganyan na siya nito tratuhin. Huwag lang talaga mas malala pa sa singhal ang gawin nito dahil makakasakal talaga siya. Kahit amo pa niya ito!OA na kung OA pero inis na inis talaga siya. Ni minsan sa talambuhay
Read more
CHAPTER 7
NAMUMULA ang mukha ni Yesha habang hindi makapaniwala sa nangyayari. Bakit ba kasi ito nagpapagala-gala?! Hindi ba ito aware na may kasama siyang babae?"Fvck!' mabilis na tumalikod si Shawn dahilan para maita niya ang pang-upo nito. Ghad! Nakakabaliw ito! Yesha, think! Paganahin mo ang utak mo! "Don't fvcking stare at my butt!""Shit!" mabilis siyang tumalikod at patakbong bumaba sa kusina. Sapo-sapo niya ang kanyang ulo habang ang isang kamay naman ay hinihilot ang kanyang sintido."Holy shit! My virging eyes." kumuha siya ng isang baso ng tubig at mabilis iyong nilagok. Ilang ulit siyag umiling para makalimutan ag nakita pero para itong sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang isipan. "Nagkakasala ako nito, e!"Ilang beses pa siyang huminga nang malalim. Naubos na niya ang tubig at kumuha ng panibago pero hindi pa rin kumakalma ang puso niya.Nanginginig na dinukot niya ang cellphone at saklla mabilis na tinawagan ang kanyang ina."Hello, a
Read more
CHAPTER 8
HINDI makapaniwala si Yesha habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa labas ng bahay nila. Ang ina naman niya ay magiling na kinausap ang lalaki."A-anong?" hindi niya natuloy ang sasabihin dahil biglang sumingit ang mama niya. "Anak, gusto raw ni Mr. Rios na manatili rito ngayong gabi. Gusto rin daw niya siguraduhin ang siguridad ng ating tahanan." Napairap na lamang si Yesha dahil alam niyang hindi talaga iyon ang pakay ng lalaki kung bakit ito narito ngayon."Pasok po kayo, Mr. Rios." hindi na nakakibo si Yesha dahil magalang na pinapasok ng ina niya ang lalaki. Nang magtama ang paningin nila ay iningusan niya ito. "Salamat ho.""Ay, naku! Kung hindi naman po dahil sa inyo e hindi naman kami magkakaroon ng maayos na tirahan ng aking anak. Alam mo na, unfair naman kasi ang mga tao. Hindi nila tinatanggap sa trabaho itong anak ko kasi hindi raw tapos ng kolehiyo." tahimik lamang na nakikinig si Shawn samantalag siya naman ay nagtungo sa kusina para kumuha ng ip
Read more
CHAPTER 9
NAGISING si Yesha na may mabigat sa may tiyan niya. Nanlaki ang mata niya nang makitang nakayakap na sa kanya si Shawn. Tulog na tulog pa rin ang binata kaya naman maingat siyang umalis sakinahihigaan niya. Nasapo niya ang kanyang dibdib dahil sa mabilis na pagtibok nito."Jusko!" nakayakap sa akin si Shawn!Nagwawala ang puso niya sa hindi maintindihang dahilan. Kailangan niya iyong pigilan kaya naman diretso siyang pumasok sa bathroom para na rin mahimasmasan. Mabuti na lang pala at una siyang nagising kaysa kay Shawn. Mas grabeng kahihiyan 'yon kung ang lalaki mismo ang nakaunang makakita sa posisyon nilang dalawa."Yesha, wake up!" kahit na gising na siya ay nararamdaman pa rin niya ang kamay ng lalaki at hindi niya maiwasan na mamula ang kanyang mukha. Mabilis siyang naligo at tulog pa rin ang lalaki.Nangingiting nilapitan niya ito at malayang pinagmasdan ang napakasungit nitong mukha. "Gwapo mo pala," usal niya. Naalala niya yung una niyan
Read more
DMCA.com Protection Status