Detrimental Bullets Of Love (Duology 02)

Detrimental Bullets Of Love (Duology 02)

By:  EljayTheMilk  Updated just now
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
62Chapters
465views
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

After she laid unconscious on Zach's cold body, she unpredictably once had this strange dream. A man who sends her a message that is not legible, but surely giving clue about Zach. The context that's not written in the alphabet made her even more confused. As the words started to fly around her head; full of questions with lack of answers. She began to be curious not just about what the letter says but also about herself. It feels strange, but not. It feels like she just lost someone who's exceptional to her. She's grieving and finding the love of a father, the care of a brother, and the unending worry of a mother. Her true identity begun to hunt her, a true identity that she didn't know it's existing. With emptiness and the feeling of melancholy in her heart, one day, she woke up in a different room surrounded by white walls, quiet hallways, chemical scented places, life monitors, ventilators, and people who are shouting and yelling for help to save and revive their love ones. Knees bent down on the floor, tears falling to their cheeks while both hands are clasps, begging for help. What will happen to her after losing the man she loves? What will happen after knowing the truth? Will she still be able to accept it, or throw it away? Will she still be able to forgive who betrayed her, for the second time, or will she picks to understand again its reason?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
62 chapters
Prologue:
Kasalukuyang nakatayo ang matangkad at makisig na binata sa tabi ng kanyang kama. Naksuot ito ng simpleng titanium basic tees kapares ang isang itim na cargo shorts. Sa simpleng pananamit nito ay masasabi mo ng napakalakas ng dating niya sa mga kababaihang kaedaran nito. Makapal ang kanyang mga kilay at mapupungay ang mga mata tsaka matangos ang ilong. Matataba ang magkabilang pisnge tsaka may perpektong hugis ng panga at may mapuputi at maayos na ngipin bagay na mas lalong nagpapalakas ng kanyang dating. Masaya nitong pinagmamasdan ang isang dilag na mahimbing na natutulog. Kontentong-kontento na ang kanyang puso habang nakatingin lamang sa babaeng mahal niya. Maya-maya pa ay bahagyang napangiti ang binata sa sarili bagay na ikinailing nito bago wala sa sariling napasulyap sa labas ng kanyang bintana. Ang gabing malalim at ang malamig na simoy ng hangin habang patuloy na isinasayaw ang bawat sanga at berdeng dahon ng mga matatayog at matataas na mga puno at magagandang
Read more
01: ILLUSION
Waking up means accepting the cruel reality. Reality that has an opening door, but doesn't have an exit.•••Pawis na pawis ang noo ko habang habol-habol ang sariling hiningang nakasapo ang isang kamay sa aking sentido. Nanginginig ang aking katawan at nanlalamig ang aking kalamnan. Wala sa sariling kong kinapa ang bandang uluhan ko para lamang kapain kung may sugat ba ako doon. Nang makitang wala naman ay wala sa sarili akong napahinga ng malalim tila nabunutan ng malaking tinik tsaka dahan-dahang pinalibot ang paningin sa kabuoan ng silid. Isang napakakinis, maputi at sementadong pader ang unang bumungad sa aking mga mata. Malaking itim na tv screen at dalawang long sofa na may isang maliit na kayumangging coffee table mula sa di-kalayuan sa akin. Isang malawak na bintanang silhouette na kitang-kita ang napakaganda at napakaaliwalas na pinaghalong asul at dilaw na kalangitan. Dahan-dahan kong binaling ang aking paningin sa maingay na m
Read more
02: BLAME
You don't know what might happen in the future if you don't think the consequences of your actions.Yhurlo's Pov:"What the hell were you thinking, huh!?" He furiously shouts in front of me which made me quiver. Mixture of pure fear and nervousness was all I can feel right at the moment. Nakakatakot talaga magalit si Papa dinaig pa ang gutom na leon, parang kapatid ko lang. Palihim akong napailing sa aking naisip tsaka nanatili na lamang na tahimik. You should shut your mouth up, Yhurlo because this shit is all your fault!"Your sister nearly died! It's that what you want?" He growled. His eyebrows made a line and his forehead wrinkles after crossing his arms. I aggressively shook my head before looking straight into his glaring eyes. I saw how the tip of his nose turned into red because of anger. His breath was ragging while tightly squeezing his both knuckles as if he's playing slime. His well-ironed and clean, white lab coat wrinkles because he's
Read more
03: CHANGED
Letting someone manipulate you can ruin your life. Learn to say no, be the controller of your own race and invite the obstacles on your competition.Author's Pov:May mga taong nagbabago, hindi dahil gusto nila, kundi dahil iyon ang sa tingin nila ang dapat na gawin. Pakiramdam nila'y sila ang dapat umako ng mga kasalanan at kakulangan ng iba. Iyong tipong hindi mo naman dapat talagang isiping responsibilidad mo ang bagay na iyon dahil ang totoo, nakokonsensya ka lang sa nangyari. Nakokonsensya ka na isiping imbis na ikaw iyong nakakaranas ng paghihirap at pagdudusa, ikaw pa iyong masayang-masaya sa buhay na mayroon ka kahit alam mo naman talagang hindi ka karapat-dapat roon. Ang konsensya kasi ay dadalhin ka kahit saang sulok ng iyong isipan. Minsa'y napapahinto ka na lang sa gitna ng daan at mapapaisip kung tama ba iyong ginawa ko? Dapat ba akong humingi ng paumanhin? Karapat-dapat ba akong maging masaya kahit na alam kong ako dapat iyong naghihirap ngayon? Maiiy
Read more
04: FALSE HOPES
Sometimes, good people are the bad ones and bad people are the good ones. You will never know what kind of person you'll interact. Author's Pov:Umaga, tanghali hanggang hapon sadyang napakatahimik ng kwarto ni Shan, paano ba naman kasi hindi pa lumalabas ang araw at nagsisimula pa lang sa pagtitilaok ang mga manok ay wala ng tao sa kanyang kwarto. Maagang-maaga pa ay nakaparada na ang kanyang sasakyan sa gilid ng police station, kung nasaan nagtatrabaho si Zach. Umaasa siya na baka makikita niya rito ang binata kahit na ang alam niya'y napakaimposible niyong mangyari. 'Mali ba ang umasa kahit alam mo ng una pa lang ay wala ka na talagang pag-asa? Mali bang magbaka-sakaling isipin na makikita kong muli ang taong mahal ko? Mali bang magkunwari na hindi siya tuluyang nawala sa mundong ito? Gustong-gusto ko ng tanggapin ang nangyari, pero sa tuwing sinusubukan ko doon naman ako ginugulo ng puso ko. Pinapaniwala at ginagawang tanga na baka posibleng buhay p
Read more
05: QUEEN
What we see outside is not what we think inside. What we hear or what we feel, it's all under judgement, that's why most of the people tend to pretend than to be true. If I were to count, 98.9% of the population has this common trait; pretention. Author's Pov:Maagang nagising kinabukasan si Shan upang maghanda sa pupuntahan nila ni Rage Manuel, ang Ama ni Jake Manuel. Kahit labag ito sa kalooban ng dalaga ay ginawa niya pa rin kasi wala naman na siyang ibang iintindihin dahil ang taong pinoprotektahan niya dati sa Ama at mga kalaban niya ay nawala na. Agad na nagbihis si Shan ng damit pagkatapos maligo tsaka diretsong nagtungo sa life size mirror bago pinakatitigan ang kabuoan ng kanyang panlabas na pagkatao. Nakasuot ito ng light pink tank top na pinatungan ng isang sand color cardigan habang asul na mom jeans at puting sneakers naman ang suot niya sa pang-ibaba. Minsanan niya pang pinasadahan ng daliri ang sariling pula, mahaba at makintab na buhok ts
Read more
06: DISCOVERED QUESTION
If there is one thing that you can prevent doing in your life, that is lying. Many white lies is total of big lies, it may or may not affect you, but this is dangerous. Author's Pov:"These bunch of files is all about the deals, these another bunch of files is all about the trades and another bunch of files is all about the contracts. One of each drawer and cabinet has its own content and first things first, you need to read and sign all these papers," pagpapaliwanag ni Rage at tinuro ang limpak-limpak at makakapal na puting papel na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Wala sa sariling napahinga ng malalim si Shan bago pumunta sa malaking upuan na hindi malaman kung para ba talaga iyon sa kanya o para sa reyna. Umupo siya roon at kinuha ang isa sa mga papeles na nakapatong sa ibabaw ng mamahaling lamesa tsaka binasa ang laman nito. Kanina pa paliwanag nang paliwanag si Rage sa dalaga kahit halata naman sa mukha nitong hindi ito nakikinig at interesado sa
Read more
07: WISH
Our life is like a book, if you finished reading the current chapter, you'll flip the page to welcome a new chapter even though you still haven't moved on to your previous chapters. It will flow continously until you get to the epilogue. It may or may not satisfy your heart, but that is what really life is.Author's Pov:Agad na bumaba ng limousine si Shan nang makarating sila sa kanilang mansion. Hindi pa rin siya nasasanay sa paraan kung paano siya tratuhin ng mga lalaking nakasuit and tie na para bang isa siyang reynang hawak ang kanilang buhay kaya't kailangang palaging magbigay galang at yumukod sa kanya, tila sinasamba siya. Ayaw niya sa ideyang iyon pero masyado na siyang pagod para ipaglaban pa ang mga bagay na alam niyang sa una pa lang ay talo na siya. Diretso siyang pumasok sa loob ng main hall. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulala at lutang kanina matapos niyang mabasa at makita ang mga liham na hanggang ngayon ay hindi pa rin mat
Read more
08: PAIN
The most unexpected time can be the perfect timing of your life. A perfect timing to let all the pain out in your heart. Hands ware trembling, knees were bent down and tears are bursting out. You will never know, maybe tomorrow will be your perfect timing and that will be one of the best feeling in your life.Author's Pov: "Napakaboring naman nito," bugnot na sinabi ni Vince sabay tapon sa hawak niyang baraha sa ibabaw ng lamesa tsaka pumangalumbabang ngumuso. Gano'n rin ang ginawa ng mga kalaro niya sa baraha tsaka nagkanya-kanyang hugot ng malalim na buntong-hininga. Kanina pa sila rito tumatambay at ni isa sa kanila ay wala man lang ganang magsalita o mag-ingay, halatang maraming mga bagay na iniisip. Unang araw pa lang ng enero ganito na ang bungad sa kanila ng bagong taon, nakakabugnot, nakakainip at nakakaumay. Wala silang magawa kundi ang tumambay maghapon sa hideout habang nililibang ang mga sarili sa baraha. "Kamusta na kaya
Read more
09: BIRTHDAY
Time goes by faster whenever you're not around. Months turns into weeks, weeks turns into days, days turns into hours and hours turns into seconds. Every second that passed I still remember you. The regret, dissapointment and love that I feel for you was with me all along. I remember you everytime I try to forget you, your face, your hands and the way you look at me. I remember it all. Author's Pov:May iba't-ibang dahilan kung bakit napakabilis tumakbo ng oras, kung bakit napakadaling dumilim ang kalangitan at kung bakit atat na atat tayo na magliwanag ang kinabukasan. Unang-unang dahilan rito ay ang siyensa. Lahat ng katanungan mo na nangyayari sa pisikal na mundo ay masasagot ng siyensa, siyensang halos pinaniniwalaan ng lahat, pero minsan nama'y dapat kailangan rin nating talikuran ang siyensa upang hanapin ang kasagutan ng mag-isa. Kasagutan na hinding-hindi mo makukuha ng mabilis, kasagutan na kung kailan kailangang-kailangan mo, ay doon pa ito mag
Read more
DMCA.com Protection Status