ABDUCTED: The Story of Forced Marriage

ABDUCTED: The Story of Forced Marriage

By:  Eastlander  Updated just now
Language: Filipino
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
38Chapters
1.3Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

DINUKOT sila Raven at Asher, dinala sa napakalayong isla. Doon ay magkasama nilang hinarap ang panganib, but unfortunately, Asher was doomed and she could do nothing but leave him for a moment when he was slowly swallowed up by death. Raven survived with Steven's help. But that survival nearly took her life after she was taken away by a handsome and young billionaire, Kayden, who was the mastermind behind her abduction. He took her to a private island, Isla Alcaraz, owned by Kayden, where she was forcibly married to him. Bawat araw sa piling ni Kayden ay tila ba pinipigilan ang bawat pagtibok ng kaniyang puso sa loob ng labinlimang segundo, ngunit dahil sa mga alaalang naiwan ni Asher, she tries to survive. As they say, the past is the past. Hayaan na lamang natin iyon doon at kalimutan. Ngunit paano, if the past is the only thing that keeps you alive in the present? And what if, you unexpectedly see the person you thought was long gone after all this time?

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
38 chapters
Prologue
©ALL RIGHTS RESERVED 2022 ITINAAS ni Kayden ang itim na tela na nakakuwintas sa kaniyang leeg upang takpan ang ibabang bahagi ng kaniyang mukha mula sa matangos niyang ilong paibaba. Kasunod ang dalawa niyang bodyguards ay humakbang siya papasok sa simbahan. “Boss Kayden, huminto tayo sandali upang makapag-isip ka pa,” narinig niyang sabi ni Albert buhat sa likuran niya. “Mayroon pa ba akong dapat na isaalang-alang para mag-isip?” mapait niyang tanong dito. Hindi ito sumagot bagkus ay malungkot na nilingon sa tabi nito si Diego habang patuloy sa paglakad pasunod sa kaniya. Nang sapitin nila ang mayor na pintuan ay iniligid niya ang namamasang mga mata sa loob ng simbahan. Iilan lamang ang mga taong naroon at lahat ay abala sa tahimik na pananalangin. Humakbang siya at nagpatuloy sa paglakad palapit sa confessional na yari sa kahoy habang nakatitig doon ang namamasa niyang mga mata na puno ng pagkapoot. Sumunod pa rin ang dalawa pero pagsapit sa unang hanay ng pew benc
Read more
Chapter 1: Punishment
NANATILING nakatitig sa puting kisame si Raven habang sinisikap na hindi kumawala sa lalamunan niya ang mga ungol habang papalapit sa kaniyang kasukdulan. Habang si Kayden ay abala ang balakang sa pagitan ng kaniyang mga hita. Ito ang parusang binibigay nito sa kaniya sa mga paggawa niya ng kasalanan o tuwing sasalungat siya sa gusto nito. Napakagat-labi siya nang kusang kumislot ang kaniyang balakang kasabay ang pag-arko ng katawan niya habang gumuguhit ang nakababaliw na kiliti sa loob ng kaniyang puson at pagkababae. “Ahhh…ahhh…” magkasunod na ungol ni Kayden at mas binilisan pa ang paggalaw ng balakang nito habang tila ba nababaliw.Nadama niya ang init ng inilabas ni Kayden sa loob ng kaniyang impis na puson, kasunod niyan ay ang unti-unting pagbagal ng paggalaw ng balakang nito. “Ahhmm…” nanlalatang ungol pa ni Kayden bago tuluyang huminto sa pagkilos. Humihingal itong bumagsak sa kaniyang tabi, naliligo sa sariling pawis at nanlalata. Kaagad siyang kumilos at umibis sa k
Read more
Chapter 2: Better To Comply
MAGKATABI sila Raven at Kayden sa upuan. Nakasakay sila sa private plane na pag-aari nito mismo palipad sa Manila. Tulala siya dahil abala ang isip niya kung paano tatakas pagdating nila roon, kaya naman hindi niya napapansin ang pagkakatitig ni Kayden sa kaniya. “Raven…” Tinapik siya nito sa kaniyang braso. Napakislot siya at napalingon dito. “Are you alright?” tanong nito habang titig na titig sa kaniyang mga mata. Napaangat ang mga kilay niya at napatingin sa kinauupuan ni Kayne. Nakita niya na nasa batok nito ang paborito nitong neck pillow, nakapikit at anyong nahihimbing na. Malungkot siyang napangiti habang pinagmamasdan ang anak, partikular sa mukha nito. Naramdaman niya ang paghawak ni Kayden sa kaniyang kamay kaya naman muli siyang napalingon dito. Nang makita niyang nakatitig ito sa kaniyang mga mata ay agad niyang iniiwas ang tingin dito. Naramdaman niya ang magaan na paghaplos nito sa kaniyang kamay. “Kung tuwing titigan mo s’ya ay maaalala mo ang kahapon, plea
Read more
Chapter 3: Passed Out
HABANG tumatakbo ang limousine car na kanilang sinasakyan patungo sa mansion nila Kayden ay hindi maiwasan ni Raven ang tumanaw sa labas lalo pa at nasa tabi lamang ng kinauupuan niya ang bintana. Napakalaki na ng pinagbago ng Maynila sa loob ng isang dekadang lumipas. Para bang may kung ano sa kaniyang dibdib, her heart was beating so fast and she couldn’t stop crying silently. How is everyone doing? Ang lahat ng mga taong importante sa buhay niya. Her parents, her relatives, her best friend, Loraine. How are they doing? Sa mga taong lumipas, she always wondered in the silent late night...do the important persons in her life still remember her? Hinanap pa rin kaya siya ng mga ito at ninanais na muling makita gaya ng pagnanais niyang makauwi sa piling ng mga ito? She remains looking out of the car. Nasa ganiyang ayos siya habang si Kayden ay nakaupo sa tabi niya at matamang nakatitig sa kaniya. Kayden could see the tears streaming down her cheeks, at kung nakaharap lamang s
Read more
Chapter 4: The New Plan
GUMALAW ang talukap ng mga mata ni Raven hanggang sa tuluyan niya iyong buksan. Kakaiba ang kisame na sumalubong sa paningin niya kaya naman kaagad siyang napabalikwas ng bangon habang iginagala ang mga mata sa kabuuan ng malawak na silid. She was there alone on the wider bed in the middle of that luxurious bedroom. Everywhere she took her gaze there was nothing her eyes could see but flashy. The interior design of this room was manly, naaamoy rin niya sa hangin na hinahatid ng air conditioner sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng pabango so she instantly had an idea of ​​where she was. Naroon siya sa bedroom suite ni Kayden. Napatingin siya sa glass-wall window at doon ay nakita niya ang madilim nang kalangitan, gabi na. Kumilos siya at umibis sa kama. Namimigat ang puson niya kaya hinanap niya ang pintuan ng bathroom doon. Maraming pintuan sa silid na iyon pero hindi siya nahirapang hanapin kung alin sa mga iyon ang kaniyang hinahanap. Bumulaga sa paningin niya ang mala-five
Read more
Chapter 5: Worry
“TINAPAT na ako ng doktor.” Basag ng ama ni Kayden sa namamayaning katahimikan sa pagitan nila sa harap ng mahabang dining table. Naroon sila at sabay-sabay na kumakain ng dinner. “He said that Mama wouldn’t last very long. She was too weak and could barely move in her bed.” Malungkot nitong tinitigan si Kayden. “She’ll be sad if even in these moments you haven’t even introduced her to your wife personally.” Tapos ay tiningnan nito si Raven. Naramdaman niya ang pagtingin nito sa kaniya kaya dinala niya sa kinauupuan nito ang kaniyang tingin. Sa kabisera ito nakaupo habang nasa kanan nito ang asawa na si Amanda, katabi si Athena. Nasa kaliwa nito si Kayden at magkatabi sila, habang nasa tabi naman niya si Kayne. Sa paligid ay naroon nakabantay ang dalawa sa mga housemaids na nakatalaga sa komedor. Naramdaman niya ang pagtingin ng lahat sa kaniya maliban kay Kayne na abala sa pagkain. Tiningnan niya si Kayden sa kaniyang tabi. “Pagkatapos ng hapunan ay dadalhin ko ang aking asa
Read more
Chapter 6 : Hope
HINDI nakakibo si Raven nang kumilos ang ama ni Kayden at humakbang palapit sa kaniya."Medyo mainit ang ulo ng asawa mo, Raven, subukan mong palamigin," manipis ang ngiting bulong nito.Napalunok siya bago manipis ding napangiti habang lampas ang tingin patungo kay Kayden na ng sandaling iyan ay sagad sa boto niya ang matiim na titig. "Opo, Dad," maiksing wika lang niya.Tinapik siya nito ng marahan sa balikat bago nagpatuloy sa paglakad at tuluyang nilisan ang silid nila ni Kayden.Nang ganap silang maiwan ni Kayden ay nagtitigan sila, kapwa may hinahagilap sa mga mata ng isa't isa."Kalimutan mo na lang kung ano ang tumatakbo sa isip mo ngayon, Raven." Sinabayan nito ng paghakbang palapit sa kaniya ang sinabi.Pasimple siyang napalunok."M-Mayroon ba akong dapat isipin, Kayden?" Pinilit niyang patatagin ang boses upang hindi nito mahalata na kinakabahan siya lalo pa at ganap na itong nakalapit sa kaniya.Imbes na tumugon sa tanong niya ay pumulupot ang braso nito sa baywang niya a
Read more
Chapter 7 : Trembling with Fear
NATIGILAN si Raven nang sumapit sila sa resort spa na sinasabi ni Athena. Pamilyar ito sa kaniya pero dahil nga isang dekada na ang nakaraan at marami na rin marahil ang nabago rito ay hindi na niya matiyak kung ito nga ba talaga ang resort spa na madalas nilang puntahan noon ng kaniyang Mommy kasama si Loraine."My friend and I recently discovered this resort spa and enjoyed it so much that we decided to visit here oftentimes," malawak ang ngiting sabi ni Athena saka umakbay kay Kayne at iginiya ito patungo sa isang direksyon.Napatitig siya sa pagkakalapat ng kamay nito sa balikat ni Kayne bago inihakbang ang mga paa para sa pagsunod sa mga ito."While we wait for my friend, let's have a body-to-body massage; she's on her way here anyway," narinig niyang sabi ni Athena habang patuloy sa paglakad patungo sa direksyon ng massage studio habang akbay si Kayne.NATATABINGAN ng makapal at puting tuwalya ang hubad na katawan ni Raven na padapang nakalatag sa ibabaw ng massage table. Haba
Read more
Chapter 8 : The Wrath
"KAYDEN!" tawag sa kaniya ni Athena na noon pala ay sumunod pa sa kaniya kasama si Myrtle.Huminto siya sa gagawing pagsakay sa kaniyang sasakyan at nilingon ang dalaga."Gusto ko lang siyang maaliw," napapaluha na sabi nito sa kaniya.Pumihit siya at humarap dito ng tuwid kasabay ang pagngisi. "Hindi kita kailangan para aliwin ang asawa ko. She's not permitted to leave the property. Ngayong alam mo na, leave my wife alone!" paasik at mariing sabi niya kay Athena bago tiningnan si Myrtle na niyan ay namumula ang mga mata dahil sa pinipigil na luha. Kumilos siya upang sumakay na ng tuluyan sa sasakyan."Kayden!" tawag sa kaniya ni Myrtle na siyang nagpahinto sa pagkilos niya. "Naging masaya ka naman ba, ha!?" mapait na tanong nito sa kaniya.Tiningnan lang niya ito pero hindi siya nagsalita bagkus ay sumakay ng kotse at pabalabag na isinarado ang car door.Kinalampag ni Myrtle ang car window."Alam kong hindi ka masaya, Kayden, and you deserve what you're going through!" umiiyak nito
Read more
Chapter 9 : Tireless Hope
MALAKAS na suntok sa mukha ang sumalubong kay Kayden pagsapit pa lamang niya sa study room ng kaniyang ama.Pasandal siyang bumagsak sa kakalapat lamang na dahon ng pintuan.Napangiwi siya sabay sapo sa kaniyang panga, akala niya ay nabasag na iyon dahil sa sobrang lakas ng pagkakasuntok nito sa kaniya."Kayden, you're overdoing it!" nanginginig ang pigil nitong boses dahil sa galit."It's your fault, Dad. I've talked to you about Athena, but you don't seem to have done anything. Inilabas niya si Raven dito. What do you want me to do? Hintayin ang susunod na mangyayari hanggang sa mapunta na lang ako sa sulok at magmukmok dahil ang mga pagsisikap ko sa loob ng maraming taong lumipas manatili lang sa piling ko si Raven will all come to nothing. Iyon ba ang gusto mo?!" pabulyaw at dire-diretsong wika niya sa ama.Nagsaltik ang mga bagang nito habang matalim ang titig sa kaniya."Ibang usapan na ito, Kayden. It's about between you and Athena. Can't you even afford to give me considerati
Read more
DMCA.com Protection Status